Witamy na stronie Focus Care Academy!

Rekrutujemy pielęgniarki oraz innych pracowników służby zdrowia, którzy chcą podjąć pracę w Norwegii / Skandynawii oraz oferujemy im szkolenia językowe.

Dlaczego warto nas wybrać?
Po prostu dlatego, że się na tym znamy!

Prowadząc działalność w Rumunii, Polsce, na Ukrainie / Litwie, w Hiszpanii - oraz innych krajach południowej i środkowej Europy, oferujemy kursy oraz kształcenie ustawiczne, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin. Nasz kurs obejmuje kształcenie podstawowe w języku norweskim (pisemne / ustne) oraz kształcenie ustawiczne z zakresu pielęgniarstwa, ze szczególnym naciskiem na opiekę nad osobami starszymi oraz ogólnie na geriatrię.

Gwarancja zatrudnienia

Udzielamy gwarancji zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

Finansowanie studiów

We współpracy z Focus Care Norway oferujemy program pomocy materialnej dla studentów.

Kształcenie

Nasz kurs obejmuje kształcenie podstawowe w języku norweskim (pisemne / ustne) oraz kształcenie ustawiczne z zakresu pielęgniarstwa, ze szczególnym naciskiem na opiekę nad osobami starszymi oraz ogólnie na geriatrię

health-care-about-us
Shopping Basket

CONTACT US